Projelendirme

arkaplan2

Pazar Araştırması (1.ADIM)

Gerçekleştirilmesi düşünülen gayrimenkul yatırımında, maddi kazancın maksimize edilmesini sağlamak için gerekli fizibilite çalışmalarının pazarlama ve Ar&Ge departmanı tarafından yapılmasını kapsamaktadır. Bu bağlamda projenin oluşturulması için aşağıdaki araştırmalar yapılarak projenin temel kurgusu oluşturulur.

  •  Bölgesel ve çevresel taleplerin toplanması
  •  Sosyo – ekonomik yapı analizlerinin yapılması
  •  Hedef kitlesi ve rekabet analizlerinin yapılması
  • İmar durumu ve imar hakları analizlerinin yapılması
  • Kullanıcı eğilim, beklenti ve davranış analizlerinin yapılması

Projenin Geliştirilmesi (2.ADIM)

Projenin geliştirilmesi aşamasın ilk adımı olarak mimarın, mekanik, elektrik ve statik mühendislerin seçilmesini kapsar. Yapılan pazar ve bölge ihtiyaçları raporları ışığında gerçekleştirilmesi düşünülen gayrimenkule uygulama projesi çizilir. Çizilen bu projeler belediye ve diğer kamu kuruluşlarının da onayını alarak sahada uygulanacak bir kimliğe dönüşür. Bu aşamadan sonra, hedef kitleye, öngörülen zamanlamaya ve maliyete uygunluk kriterleri doğrultusunda bir değerlendirme yapılır.

Pazarlama ve İnşaat (3.ADIM)

İnşaat ruhsatlarının alınmasının ardından inşaat ekibinin seçimi ve projenin aktif olarak pazarlanma ve yapım aşamasıdır. Toplu yapı, iş merkezleri, yatırım projeleri gibi her türlü taşınmazın pazarlama çalışmaları, belirlenen kavram ve tespit edilen hedef kitleye uygun projenin uygulanması ve bununla beraber muhtemel alıcı ve kiracıların tespiti, satış ve kiralama çalışmalarını kapsar.

Her türlü taahhütler, şantiye organizasyonu ve yönetimi gibi konular bu aşamada gündeme getirilir. Yıl Yapı İnşaat, iş merkezleri ile sanayi yapıları gibi kapsamlı projelerden ofis ve site uygulamasına kadar büyük küçük her ölçek projede hizmet vermektedir

Yönetim ( 4.ADIM)

Proje yaşamaya başladıktan sonra en önemli konu projenin yönetimidir. Yıldızlar Group firmalarından Yıldızlar Yönetim satışı tamamlanmış projelere yönetim hizmeti vererek daire sakinlerinin karşılaşacağı sorun ve sıkıntıları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturur. Yönetiminin başlıca görevleri güvenlik, temizlik, bahçe, havuz, fitness ve sauna  bakımı, makine ve tesisatların onarılması ve korunmasıdır.